Nawigacja

Wiadomości

Informacje dla rodziców kandydatów do klasy pierwszej Sprawy organizacyjne Podręczniki i wyposażenie Rejon SP nr 4 Informacje dla uczniów klas trzecich i szóstych Szkoły Podstawowej Dokumenty do pobrania Wyprawka dla ucznia klasy pierwszej

Szkoła Podstawowa nr 4

Informacje dla rodziców kandydatów do klasy pierwszej

 

Zasady przyjmowania dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4

im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Błoniu w roku szkolnym 2018/19.

 

1.Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w roku kalendarzowym 2018  kończą 7 lat. Dzieci sześcioletnie mają prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej  klasie, jeżeli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/18 Jeżeli dziecko sześcioletnie nie uczęszczało do przedszkola, niezbędna jest opinia z  poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

2.Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego  przyjmowane są:

- z urzędu – dzieci  zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców,

- na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem,  jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami i warunki organizacyjne na to pozwalają, na podstawie złożonego wniosku.

3.Rodzic dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły  składa zgłoszenie wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania dziecka do sekretariatu szkoły lub drogą mailową na adres sp4blonie@gmail.com  Druki są do pobrania w sekretariacie szkoły lub w zakładce dokumenty do pobrania.

4.Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są w drodze postępowania  rekrutacjnego, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

5.Rodzic dziecka zamieszkałego poza obwodem składa wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły oraz oświadczenie o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych.

6.W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I brane są pod uwagę następujące kryteria, za spełnianie których przyznaje się punkty:

- rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja będzie uczęszczało do tej szkoły – 3 punkty,

-miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w pobliżu szkoły – 2 punkty.

7.Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja powołana przez dyrektora szkoły, zgodnie z harmonogramem, określonym w Zarządzeniu Burmistrza Błonia Nr 4/2018 z dnia 20 stycznia 2018  (dostępny – dokumenty do pobrania) i z Regulaminem przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Błoniu (dostępny – dokumenty do pobrania)

5.Zgłoszenia i wnioski  należy składać do dnia 23 marca 2018 do godziny 15.00.

6.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 23 kwietnia 2018 do godziny 15.00.

5.Informacje na temat przyjmowania uczniów do klasy pierwszej można uzyskać pod telefonem 22 725 33 02, mailowo sp4blonie@gmail.com  lub bezpośrednio w sekretariacie lub u dyrektora szkoły.

Dokumenty do pobrania: 

zgloszenie.docx

wniosek.docx

oswiadczenie_kryteria.docx

zarz_4_harmonogram_rekrutacji_szkoly_podst..pdf

oswiadczenie_o_zamieszkaniu.docx

potwierdzenie_woli_przyjecia.docx

regulamin_przyjmowania_do_kl_I.docx

 

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Szukaj nas na facebooku

Mapa